Nieuwe patiënten
Wanneer u een nieuwe patiënt bent in onze apotheek zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst.
Een aantal gegevens zijn daarbij voor u en ons van belang:

– persoonsgegevens van u en en uw eventuele gezinsleden
– verzekeringsgegevens ten behoeve van declaraties
– geneesmiddelen die (chronisch) worden gebruikt (zo mogelijk een overzicht daarvan van uw vorige apotheek)
– sommige medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van uw geneesmiddelgebruik zoals zwangerschap, overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen.

Recepten
Recepten die u aanbiedt in de apotheek worden in de regel direct gereedgemaakt en meegegeven.
Soms zijn de middelen niet of onvoldoende voorradig. In dat geval wordt met u overlegd of u reeds een deel mee wilt nemen of dat u alle middelen tegelijkertijd wenst te ontvangen. Middelen die besteld moeten worden zijn meestal de volgende dag binnen. Is dat niet zo, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.
Homeopatische en alternatieve produkten vereisen meestal enige dagen besteltijd.

Als u met uw recept geneesmiddelen haalt in de apotheek zult u merken dat wij vaak gegevens bij u navragen.
Ook moet u soms enige tijd wachten tot uw recept gereed is.
Dat heeft te maken met de diverse aktiviteiten die wij moeten uitvoeren met uw recept.
Deze omvatten onder andere de navolgende:

  • Controle van de persoonsgegevens
  • Controle van de receptgegevens
  • Verwerken van een recept via de computer
  • Controleren of uw nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel aktie ondernemen (overleggen met u, met de arts en/of intern met de apotheker)
  • Gereedmaken van de voorgeschreven middelen
  • Controlere door een tweede assistente of de apotheker
  • Zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken
  • Declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke).

Veilig medicijngebruik
Samen met uw (huis)arts of specialist zorgen wij ervoor dat uw geneesmiddelen voor u zo effectief, correct en veilig mogelijk zijn. Wij houden bij welke geneesmiddelen u gebruikt of gebruikt heeft (uw medicatiehistorie) en of die elkaar verdragen.
Ook controleren wij of uw eventuele gezondheidsproblemen het veilig gebruik van geneesmiddelgebruik kunnen beïnvloeden (zwangerschap, overgevoeligheden, aandoeningen en ziektes).
Wanneer u ons daarover informeert kunnen wij onze zorg voor u verder verbeteren.

Privacy
U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, net name daar waar het uw medische gegevens betreft. Gezamenlijk met een aantal apotheken en huisartsen zijn wij geautomatiseerd.
Hierop is een privacyreglement voor alle betrokkenen van toepassing die is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen.Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt in het kader van uw behandeling met geneesmiddelen, controle op de veiligheid en correctheid daarvan en voor het declararen van de kosten ervan bij uw zorgverzekeraar of bij uzelf.
Het verstrekken van uw medicatiegegevens aan derden (zoals specialisten, ziekenhuizen, apotheken en dergelijke) gebeurt als regel alleen met uw instemming.

Bezorgregeling
Wanneer u om gezondheidsredenen niet in staat bent om zelf uw geneesmiddelen bij de apotheek af te halen en u niemand in uw directe omgeving heeft die dat voor u kan of wil doen, is de apotheek bereid om deze bij u te bezorgen. U kunt daarover met ons afspraken maken.
Eventueel geeft uw huisarts via uw recept aan of bezorgen om medische redenen gewenst is.

Rekening of contante betaling
De apotheek levert receptgeneesmiddelen alleen op rekening, of tegen contante betaling.
Handverkoopmiddelen worden als regel niet op rekening verstrekt.
U kunt in de apotheek pinnen, kontant afrekenen of met de chipknip betalen

Generieke en parallelle geneesmiddelen
Wij werken mee met verzekeraars en overheid om de kosten van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden.
Zij vragen van ons om zo doelmatig mogelijk af te leveren.
(Huis)artsen schrijven al zoveel mogelijk voor op de naam van de werkzame stoffen en wij leveren onder die naam af zodra een middel zo beschikbaar is.
Eveneens uit kostenoverwegingen leveren wij soms identieke geneesmiddelen uit andere EU landen af (dit heet parallelimport). Graag geven wij u hierover tekst en uitleg als u dat wenst.

Speciale bestellingen
De apotheek heeft ongeveer 2000 verschillende middelen op voorraad. Helaas kan de apotheek niet alle middelen — met name alternatieve en homeopatische middelen — in voorraad hebben. Daarvoor zijn er teveel in omloop. Het kan dan ook voorkomen dat u ons vraagt om bepaalde middelen voor u te bestellen. Wij doen dat graag voor u.
Wanneer u echter achteraf deze middelen niet meer wenst, kunnen wij zulke bestellingen niet meer terugsturen. Indien dat het geval is zijn wij helaas genoodzaakt om u de kosten van een dergelijke bestelling toch in rekening te brengen.