Nationaal Preventieakkoord: gezondheid alle Nederlanders verbeteren

Met het Nationale Preventieakkoord, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, gaan meer dan zeventig partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De deelnemers willen onder meer bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht eindelijk daalt. Dit meldt Rijksoverheid.

Lees het hele artikel op >> nationalezorggids.nl